پرینت

پرداخت خسارت بيمه باربري

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

پرداخت خسارت بيمه باربري

الف - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات وارداتی و صادراتی :

• اعلام خسارت به موقع بیمه گذار

• صورتمجلس با گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

• گزارش پلیس

• بارنامه حمل

• فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده

• فاکتور خرید

• صورت بسته بندی

• گواهی مبدأ

• راهنامه سی . ام . ار . (در حمل های زمینی )

• کپی پشت و روی پروانه کالا

• قبوض انبار گمرکی

• صورتمجلس گمرکی یا بندری

• گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)

• گزارش بازدید نماینده لویدز ( در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد )

• گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه ( در مورد خسارت های ناشی از حادثه)

• برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

• اسناد و مدارک بار جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات حمل و نقل داخلی

ب - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات وسایل نقلیه  (شناورهای کوچک دریایی)

• نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه

• گزارش هواشناسی محل حادثه

• گزارش مقامات انتظامی محل حادثه

• پروانه ثبت و بهره برداری

• گزارش قابلیت دریاپیمایی از مؤسسات معتبر و مورد تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی .

• گواهینامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی

• آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبدأ

ج - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت بدنه کشتی :

• نامه سازمان بنادر و کشتیرانی

• گزارش سازمان هواشناسی محل حادثه

• گزارش کارشناس

• پروانه ثبت و بهره برداری معتبر

• گواهی های ایمنی و قابلیت دریانوردی و طبقه بندی معتبر از مؤسسات مجاز

 •لاک بوک- کتاب ثبت وقایع کشتی

د - اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت بدنه موتور لنج :

• نامه سازمان بنادر و کشتیرانی

• گزارش مقامات انتظامی محل حادثه

• گزارش سازمان هواشناسی محل حادثه

• گزارش کارشناسی

• پروانه ثبت و بهره برداری

• گزارش قابلیت دریاپیمایی از مؤسسات معتبر و مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی

• گواهینامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی

• آخرین مجوز خروج موتور لنج از بندر مبدأ