پرینت

مراكز صنعتي

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

بيمه آتش سوزي مراکز صنعتي

مراكز صنعتي شامل كليه كارخانجات صنايع غذايي ،آشاميدني ، دخانيات ، نساجي ، پوشاك ، چرم ، چوب ، كاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافي ،شيميايي ، محصولات كاني غير فلزي ، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي باشد .

ساختمان ، تاسيسات ، ماشين آلات ، مواد اوليه موجودي و محتويات هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد شركتهاي بيمه اي به قيمت روز بيمه نمود .