پرینت

بیمه گروهی اتومبیل

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

قرارداد گروهي بيمه  اتومبيل

در صورت عقد قرارداد گروهي سازمانها با  شركت  بيمه دی از طريق اين نمایندگی، ميتوانند علاوه بر اخذ تخفيف گروهي مازاد بر تخفيف سوابق خود با توجه به تعداد خودروها در طول مدت قرارداد از مزاياي تقسيط نيز به  يكي از روشهاي ذيل بهره مند شوند:

1- كسر حق بيمه ماهانه از حقوق كاركنان

2- تقسيط از طريق چك كاركنان

 

درخواست كتبي سازمان خود را جهت ارسال پيش نويس قرارداد گروهي بيمه هاي اتومبيل به  آدرس ذیل  ارسال فرماييد.

 

 جهت ارسال فرم پیشنهاد  کلیک   نمایید