پرینت

معرفي و نحوه استفاده از سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

   معرفي و نحوه استفاده از سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه

 سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب)، در ابتدا به منظور بهبود وضعيت آمار و اطلاعات شركتهاي بيمه و سهولت دسترسي اطلاعات عملكردي صنعت براي ارائه به دستگاه هاي نظارتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعريف شد. ليكن در هنگام طراحي و پياده سازي سيستم، با رويكردي جامع نگرانه به آن پرداخته شد و هدف وسيع تر تجميع اطلاعات و فراهم آوردن امكان نظارت و هدايت شركتهاي بيمه و صنعت بيمه مدنظر قرارگرفت. طراحي و توليد سامانه از دي ماه سال ۱۳۹۰ در دستور كار واحد فاواي بيمه مركزي قرار گرفت و هم اكنون بخش هاي مهم و اصلي آن طراحي و به بهره برداري رسيده است.

اهداف سامانه سنهاب
 اهم اهداف كلان سامانه به شرح ذيل است:
انجام تكاليف قانوني ساز براي تهيه سامانه جامع نظارتي
سهولت دسترسي به آمار و اطلاعات عملكردي شركتهاي بيمه به منظور اشراف اطلاعاتي به صنعت بيمه
امكان ارائه سرويس هاي ارزش افزوده به بيمه گذاران
ارائه سرويس هاي ارزش افزوده به شركت هاي بيمه
تمركز اطلاعات مهم و اساسي صنعت بيمه در بيمه مركزي و ارائه گزارش ها و داده هاي مورد نياز به وزارت امور اقتصادي و دارايي
ميسر نمودن تغذيه اطلاعاتي سامانه يكپارچه اطلاعات اقتصادي كشور با داده هاي صنعت بيمه

همچنين اهداف درون سازماني ذيل در سامانه مدنظر بوده است:
حذف تبادل كاغذي اطلاعات بين شركتهاي بيمه وبيمه مركزي
مكانيزه نمودن فرايند صدور صورتحساب هاي اتكايي
مكانيزه نمودن فرايند هاي اتكايي اجباري
مكانيزه نمودن فرايند هاي اتكايي اختياري
ايجاد كد منحصر بفرد براي هر بيمه نامه، الحاقيه، پرونده خسارتي و خسارت پرداخت شده در سطح صنعت بيمه
استاندارد سازي داده ها در سطح صنعت بيمه و درون سازمان
سهولت دسترسي به آمار و اطلاعات شفاف و صحيح در سياست گذاري ها، تنظيم مقررات و آيين نامه هاي اجرايي ارائه وضعيت هر شركت بيمه به مدير عامل شركت مبتني بر داده هاي عملياتي آن شركت نسبت به ساير شركتها تعبيه داشبورد مديريتي براي مديران ارشد، از وضعيت صنعت بيمه
 
 

استعلام بيمه نامه از طريق پرتال بيمه مركزي

سامانه پيام كوتاه (ارسال پيام به شماره ۳۰۰۰۲۶۲۱ و به ترتيب از سمت چپ به راست : شماره بيمه نامه*كدملي*۱)

جهت استعلام بيمه نامه (اينجا) كليك كنيد