مقاله ها

پرینت

بیمه خودرو

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

بیمه شخص ثالث وحوادث راننده

 مسـئوليت مدني دارندگان وســائط نقليه زميني و موتوري در قبال زيان هاي وارده به اشخاص ثالث را بیمه شخص ثالث می نامند.

این بیمه نامه خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد

خسارت جانی: پرداخت دیه فوت به سبب حوادث مشمول بیمه نامه

هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی ، نقص عضو و از کار افتادگی جزیی یا کلی، موقت یا دایم

  • خسارت مالی: منظور جبران زیان های مالی وارده به زیان دیدگان حادثه می باشد
  • جبران خسارت مازاد بر بیمه شخص ثالث قانونی
  • هزینه پزشکی ناشی از حوادث.

بیمه حوادث راننده(نقص عضو وفوت)

رانندگان مسبب حادثه که ثالث تلقی نمی شوند با خرید این بیمه نامه می توانند در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، قرارگيرند

قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

این قانون مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخه 16/4/87کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و براساس اصل(85)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ 16/5/87به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره81373مورخه31/05/1387جهت اجرا ء توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است.

 

خسارت های خارج از قانون شخص ثالث :

  - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

 - خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

  - خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

  - خسارت ناشی از محکومیت جزایی ویا پرداخت جرایم

 

 تخفیفات

تخــــــفیف عدم خسارت سال اول 10%سال دوم 15%سال سوم20%سال چهارم30%سال پنجم40%سال ششم50%سال هفتم60%

سال هشتم وبیشتر70%

 

جدول جرائم تعدد خسارت

تعداد خسارت مالی

یک بار

دوبار

سه بار

چهار بار وبیشتر

درصد جریمه

10%

20%

40%

80%

تعداد خسارت جانی

یک بار

دوبار

سه بار

چهار بار وبیشتر

درصد جریمه

20%

40%

60%

100%

 

تعهدات قانونی (اجباری) بیمه شخص ثالث در سال 1395

حداکثر تعهدات مالی در هرحادثه000ر300ر63 ریال

حداکثر تعهدات جانی برای هرنفر000ر300ر533ر2 ریال

حوادث راننده (فقط فوت ونقص عضو) 000ر000ر900ر1 ریال

 

بیمه بدنه

در بیمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت كلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف  تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و كلی وارد شده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به  قیمت روز حادثه پرداخت میشود. همچنین علاوه بر خطرات اصلی كه ذكر شد می توان با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات تكمیلی را نیز كه شامل :
- سرقت در جای قطعات و لوازم
- شكست شیشه به تنهایی
- غرامت ایام تعمیرات
- نوسانات قیمت در خسارات جزئی
- بلایای طبیعی و همچنین خطرات ناشی از مواد شیمیایی تحت پوشش قرارداد
منظور از اتومبیل هر گونه وسیله نقلیه موتوری زمینی سنگین و سبك مانند اتوبوس، مینی بوس، كامیون، تریلر، سواری، موتور سیكلت، تراكتور و مانند آن ها است.

تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه :
تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه به شرح ذیل ارائه شده است .این تخفیف مشمول بیمه گذارانی می شود كه در طی یكسال بیمه ای یا بیشتر، از محل بیمه نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند.
سابقه عدم دریافت خسارت                          تخفیف حق بیمه 
 یکسال                                                              25%
 دوسال                                                              35%
 سه سال                                                           45%
 چهارسال و بیشتر                                                60
%

 

 

قرارداد گروهي بيمه  اتومبيل

در صورت عقد قرارداد گروهي سازمانها با يكي از شركتهاي بيمه از طريق اين كارگزاري ، ميتوانند علاوه بر اخذ تخفيف گروهي مازاد بر تخفيف سوابق خود با توجه به تعداد خودروها در طول مدت قرارداد از مزاياي تقسيط نيز به  يكي از روشهاي ذيل بهره مند شوند:

1- كسر حق بيمه ماهانه از حقوق كاركنان

2- تقسيط از طريق چك كاركنان

 

درخواست كتبي سازمان خود را جهت ارسال پيش نويس قرارداد گروهي بيمه هاي اتومبيل به اين نمايندگي ارسال فرماييد.

جهت درخواست مشاوره رايگان كليك كنيد